„Ognisko” realizowane Metodą Dobrego startu w grupie Wróbelek Elemelek.  Założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałanie. Funkcje te leżą u podstaw złożonej czynności czytania i pisania. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni przy czym zajęcia są bardzo atrakcyjne dla dzieci.

Kubuś Puchatek gra w grę z bajka do przedszkola.

Dziś na boisku śnieg po pas  cieszy się, skacze każdy z nas. Srebrzystą śnieżkę w rękę bierz, bałwanka ulep jeśli chcesz.

Zabawy na śniegu w grupie Muminków.

"Z Bajką do Przedszkola" gra matematyczna w grupie Muminków.