zdjęcie grupowe dzieci - Europejski Dzień Mózgu

Europejski Dzień Mózgu w grupie Reksia.

zdjęcie grupowe z zajęć o tolerancji

Dzień Piegów w grupie Reksia - „Co to jest tolerancja?”
Wiele osób obdarzonych jest nie tylko piegami, które wzbudzają ciekawość, zdziwienie, ale wiele osób różni się od naszego wyglądu chociażby innym kolorem skóry, zachowaniem.
Ważne jest, aby uczyć tolerancji i szacunku. Dlatego też, aby pokazać , że piegowate może być piękne i wesołe w grupie Reksia obchodziliśmy Dzień Piegów.

zdjęcie grupowe z pielęgniarką

„Zdrowe zęby mam, bo o nie dbam!”
Wszystkim stomatologom życzymy sukcesów zawodowych i radości w życiu osobistym.

dzieci siedzą w kole z grupy wróbelek elemelek

„Ognisko” realizowane Metodą Dobrego startu w grupie Wróbelek Elemelek.  Założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałanie. Funkcje te leżą u podstaw złożonej czynności czytania i pisania. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni przy czym zajęcia są bardzo atrakcyjne dla dzieci.

Kubuś Puchatek gra w grę z bajka do przedszkola.