dzieci z wychowawcą ubrani na zielono pozują do grupowego zdjęcia

Obchody Świtowego Dnia Ziemi w grupie Krasnala Hałabały.

dzieci czekają na swoją kolej w grze stopu i rączki

Przedszkolaki ćwiczyły sprawność stóp i dłoni grając w swojej sali w grę. Zabawa polega na przeskakiwaniu kolejno po naklejkach według rysunków.

zdjęcie grupowe z dnia matematyki

Matematyka kształtuje i uczy dzieci, jest fundamentem logicznego myślenia. Pełni ważną funkcję w procesach poznawania i rozumienia otaczającego świata.