24 listopada w grupie Smerfy odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Podczas, których dzieci poznały polskie przysłowie „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta”.

Dzieci z grupy Smerfy uczestniczyły w zajęciach metodą kolorowych dźwięków. Przedszkolaki wcieliły się w pianistów i grały samodzielnie stworzone kompozycje. Zabawa z pianiem umożliwiła również naszym najmłodszym przypomnienie kolorów i kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Dzieci z grupy Smerfy udały się na spacer do Urzędu Pocztowego. Wizyta ta pozwoliła dzieciom poznać wygląd budynku na zewnątrz, jak i wewnątrz. Ponadto dzieci dowiedziały się na czym polega praca urzędnika pocztowego. Na koniec Smerfy odnalazły czerwoną skrzynkę i poznały jej zastosowanie.