Mimo tego, że na dworze nie ma już śladu po śniegu, to grupa Smerfów omawiała w tym tygodniu to zjawisko atmosferyczne. Dzieci dowiedziały się jak wyglądają płatki śniegu, ile mają ramion

andrzejki wróżby dzieci

29 listopada dzieci przeniosły się w świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Poznały zwyczaje i tradycje andrzejkowe, integrowały się w zabawie, współdziałały z grupą. 

W ubiegłym tygodniu Smerfy poznawały zasady higieny i zdrowego trybu życia. Podczas zajęć utrwalaliśmy etapy mycia rąk, dobierania odpowiedniego stroju do pogody oraz ważnej roli sportu w życiu człowieka. Podsumowaniem tematu było wykonanie pracy plastycznej.