zdjęcie grupowe z udziałem rodziców

W grupie „Reksia” odbyły się zajęcia otwarte z udziałem rodziców, których tematem były „Tradycje wielkanocne z różnych stron świata”. Celem zajęć było wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata w odniesieniu do różnych sfer aktywności.

zdjęcie grupowe z książkami

W związku z realizacją tematu: Książka moim przyjacielem w grupie Reksia, przeprowadzono zajęcia edukacyjne przybliżające dzieciom etapy powstawania książek, rodzaje książek, a także znaczenie poszanowania książek.

dziewczynki stoją przy tablicy tematycznej

Zajęcia w grupie Reksia "Od nasiona do rośliny" miały na celu poszerzanie wiadomości dzieci na temat niezbędnych warunków do rozwoju roślin oraz założenie hodowli.