zajęcia sensoryczne z dzieci w przedszkolu

W ramach zajęć rozwijających zmysł dotyku, dzieci doświadczały stymulacji różnymi fakturami. Dzieci poznały określenia stosowane do doznań dotykowych (gładkie - szorstkie, miękkie - twarde).

dzieci na ścieżce sensorycznej

Dzięki ścieżce dzieci miały okazję rozwijać zmysł dotyku, ćwiczyć równowagę, stymulować receptory, poznając przy tym samym różnorodne faktury. Była to świetna zabawa dla wszystkich dzieci.

dzieci przedszkole zabawy z kołem

Podczas zajęć muzyczno-ruchowych dzieci z Wróbelka Elemelka utrwalały wygląd koła.