grupa dzieci podczas zajęć z kodowania

Dzieci z grupy Wróbelka Elemelka rozmawiały o sposobach dbania o zdrowie.

dzieci siedzą w kole z grupy wróbelek elemelek

„Ognisko” realizowane Metodą Dobrego startu w grupie Wróbelek Elemelek.  Założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałanie. Funkcje te leżą u podstaw złożonej czynności czytania i pisania. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni przy czym zajęcia są bardzo atrakcyjne dla dzieci.

Gry rozwijają pamięć, umiejętności liczenia, uczą przestrzegania zasad i cierpliwość w czekaniu na swoją kolej. Wróbelki Elemelki miały okazję zagrać w autorską grę "Z bajką do przedszkola" . Dzieciom udało się poprawnie wykonać zadania i wygrać rozgrywkę. Zachęcamy do wspólnych gier w zaciszu domowym.