Wróbelki Elemelki podczas zabaw ruchowych poznały nowy przyrząd – taśmy thera band.  Zajęcia miały ma  celu zapewnienie dzieciom możliwości udziału we wspólnej zabawie z wykorzystaniem taśm oraz dostarczenie pozytywnych wrażeń i przeżyć. 

Metoda kolorowych dźwięków to system, który został opracowany, by wspomóc dzieci rozpoczynające przygodę z muzyką. Kolory i kształty zachęcają dzieci do wspólnych zabaw i zgłębiania tajników gry na pianinie. Dzieci podczas zajęć pokazowych miały okazję rozróżniać figury, nazywać kolory, odkodowywać i zakodowywać informację. Zadania bazowały na umiejętnościach logicznego myślenia, kreatywności i współpracy.

W ramach realizacji tygodnia tematycznego dotyczącego dbania o ptaki zimą dzieci zapoznały się z nazwami ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów oraz ptaków zimujących. Dzieci zrealizowały również temat z wykorzystaniem metody kodowania na dywanie. Zapraszamy do podziwiania efektów.