grupa dzieci podczas zajęć o morzu

Światowy Dzień Morza w grupie „Misia Uszatka” upłynął na ciekawych zabawach muzycznych, ruchowych i dydaktycznych o tematyce morskiej.

grupa dzieci podczas aktywności dydaktycznej

Podczas realizacji tematu dotyczącego naszych talentów dużo rozmawialiśmy o tym, co potrafimy najlepiej robić, w co lubimy się bawić. Sprawdzaliśmy i rozwijaliśmy swoje umiejętności podczas zajęć muzycznych, plastycznych, związanych z rozwojem mowy, matematycznych i ruchowych. Wykonując ciekawe zadania dobywaliśmy wiedzę i doskonaliliśmy sprawności w różnych obszarach.

grupa dzieci podczas zabaw badawczych

Podczas realizacji tematu kompleksowego „Co to znaczy być odkrywcą?” przeprowadzaliśmy w naszej sali różne zabawy badawcze. Zorganizowaliśmy też dzień doświadczeń, podczas którego poznawaliśmy świat za pomocą naszych zmysłów. Eksperymentowaliśmy z różnymi produktami, poznawaliśmy je za pomocą dotyku, węchu, smaku. Sprawdzaliśmy, które można przelewać, a które przesypywać; które produkty należą do rozpuszczalnych w wodzie, a które są nierozpuszczalne. Dowiedzieliśmy jakie produkty to „płyny”, a jakie to „materiały sypkie”. Dzięki takim zabawom rozwijaliśmy ciekawość poznawczą, stymulowaliśmy zmysły, uczyliśmy się wyciągać wnioski z przeprowadzanych doświadczeń.