grupa dzieci podczas zabaw badawczych

Podczas realizacji tematu kompleksowego „Co to znaczy być odkrywcą?” przeprowadzaliśmy w naszej sali różne zabawy badawcze. Zorganizowaliśmy też dzień doświadczeń, podczas którego poznawaliśmy świat za pomocą naszych zmysłów. Eksperymentowaliśmy z różnymi produktami, poznawaliśmy je za pomocą dotyku, węchu, smaku. Sprawdzaliśmy, które można przelewać, a które przesypywać; które produkty należą do rozpuszczalnych w wodzie, a które są nierozpuszczalne. Dowiedzieliśmy jakie produkty to „płyny”, a jakie to „materiały sypkie”. Dzięki takim zabawom rozwijaliśmy ciekawość poznawczą, stymulowaliśmy zmysły, uczyliśmy się wyciągać wnioski z przeprowadzanych doświadczeń.

grupa dzieci na zajęciach z programowania

 W grupie „Misia Uszatka” często realizowane są zajęcia z el. programowania. W tym tygodniu pracowaliśmy z tematem kompleksowym Tajemnice robotów i komputerów.

grupa dzieci podczas zajęć o ekologii

21 i 22 kwietnia świętowaliśmy w naszej grupie Międzynarodowy Dzień Ziemi. Przygotowane zabawy miały na celu promowanie postaw proekologicznych i uwrażliwienie dzieci na konieczność ochrony środowiska.