Już drugi rok w grupie „Misia Uszatka” wykorzystujemy w pracy dydaktycznej el. systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej. Praca tym systemem umożliwia dzieciom integrowanie różnych partii mięśni, odreagowanie napięcia psychofizycznego, rozwijanie sprawności manualnych. Dzieci mają również możliwość poznania różnych technik plastycznych. Podczas zajęcia są w ruchu, są aktywne i chętnie podejmują proponowane im działania. Tworząc pracę o wesołych bałwankach wykorzystywaliśmy różne formy aktywności: słuchanie wiersza pt. „Dziewięć bałwanków” A. Łady-Grodzickiej; zabawy ruchowe pt. „Śniegowe chmurki” i „Taniec bałwanków”; kreślenie kropek na dywanie palcem i stopą w rytm muzyki; kreślenie kropek pastelami na kartkach; składanie bałwanków z kół i dorysowywanie elementów według własnego pomysłu. Powstałe karty doskonale pomogły nam w ćwiczeniach matematycznych. Klasyfikowaliśmy bałwanki np. według kolorów kapeluszy, przeliczaliśmy i porównywaliśmy liczebność elementów utworzonych zbiorów.

Aby, uatrakcyjnić prowadzone z dziećmi zajęcia dydaktyczne warto sięgać po nowe i ciekawe metody pracy. W grupie „Misia Uszatka” pojawiło się ostatnio KolorPiano – czyli pomoc do zajęć muzycznych, posiadająca 24 klawisze oznaczone figurami geometrycznymi. Dzieci poznały sposób wydobywania dźwięków na KolorPiano za pomocą dłoni lub stopy. Podczas serii zajęć z elementami Metody Kolorowych Dźwięków, dzieci rozpoznawały i nazywały kolory oraz kształty, gdyż klawiatura pianina opatrzona jest systemem znaków w 7 kolorach. Już na pierwszych zajęciach wprowadzających dzieci w nową przygodę z muzyką wszyscy uczestnicy podejmowali próby samodzielnego grania wybranego utworu muzycznego. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem elementów tej metody uwrażliwiają na muzykę, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, a także uczą współpracy pomiędzy dziećmi