dzieci dmuchają na papierowe łódki

Dzieci z grupy „Miś Uszatek” podczas zajęć przyrodniczych zgłębiały tajniki wody.

grupa dzieci podczas zajęć o morzu

Światowy Dzień Morza w grupie „Misia Uszatka” upłynął na ciekawych zabawach muzycznych, ruchowych i dydaktycznych o tematyce morskiej.

grupa dzieci podczas aktywności dydaktycznej

Podczas realizacji tematu dotyczącego naszych talentów dużo rozmawialiśmy o tym, co potrafimy najlepiej robić, w co lubimy się bawić. Sprawdzaliśmy i rozwijaliśmy swoje umiejętności podczas zajęć muzycznych, plastycznych, związanych z rozwojem mowy, matematycznych i ruchowych. Wykonując ciekawe zadania dobywaliśmy wiedzę i doskonaliliśmy sprawności w różnych obszarach.