Podczas cyklu zajęć poświęconych roli zmysłów w poznawaniu rzeczywistości, grupa „Muminków” wspólnie z Panią pielęgniarką uczestniczyła w dyskusji i ćwiczeniach, aby ustalić co to są zmysły, jakie rodzaje zmysłów wyróżniamy i jak one działają.

Przygotowując się do rozpoczęcia nauki w szkole, dzieci w grupie „Muminków” systematycznie poznają nowe liter, układają z nich wyrazy i podejmują próby czytania.

Zima, Zima, Zima,
Pada, pada śnieg...
Dzieci z grupy Muminków korzystając ze śnieżnej aury, wybrały się na zajęcia ruchowe na przedszkolny plac zabaw.