dzieci w sali przedszkolnej ubierają choinkę

Choineczka przyszła do nas
Z zielonego lasu,
Teraz pięknie ustrojona
Stoi w tęczy blasków.

Dzieci z grupy Pszczółki Mai podczas zajęć poznały różne sposoby przekazywania wiadomości. Dowiedziały się co się dzieje z listem od momentu napisania go przez nadawcę aż do chwili dostarczenia listu do adresata. Zapoznały się z funkcjami i wyglądem telefonu stacjonarnego i smartfona, a następnie wykonały model telefonu stacjonarnego.

dzień kredki, dzieci podczas pobytu w bibliotece

Dzień Kredki w grupie Pszczółki Mai był okazją pójścia do Biblioteki w Radwankach, gdzie wspólnie z panią bibliotekarką wesoło spędziliśmy czas, a bohaterami tego spotkania były kredki.