zbiorowe zdjęcie dzieci z motylami wykonanymi z rolek po papierze

Realizując temat kompleksowy "Na łące" dzieci z grupy Pszczółki Mai poznały rodzinę owadów, a w szczególności motyle.

Dzieci stoją w jednej grupie i prezentują swoje prace

Wykorzystując metodę "Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej dzieci z grupy Pszczółki Mai wykonały wiosenną łąkę, na której pojawiły się motyle i kwiaty, które dzieci same wycinały.

dzieci siedzą w grupie i patrzą na pielęgniarkę

12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.