Muminki i Czerwony Kapturek na spektaklu baletowo - akrobatycznym w Poznaniu 2023

"Naturalion dookoła Świata" to emocjonujące widowisko baletowo– akrobatyczno- operowe. Egzotyczna muzyka, taniec oraz śpiew poprowadziły przedszkolaków z grupy „Muminków”, „Czerwonego Kapturka” przez pustynię, Arktykę, aż po las bambusowy. Spektakl zwraca uwagę na relację człowieka z przyrodą i problem ginących gatunków. Najbardziej przejmującą opowieścią była historia Misia Wargacza, który część życia spędził w cyrku, więc teraz ostrzega inne zwierzęta przed zaufaniem człowiekowi.

Grupa Misia Uszatka sprząta okolice przedszkola 2023

W kwietniu przedszkolaki z grupy ,,Misia Uszatka'' pod nadzorem osób dorosłych i przy ich pomocy uczestniczyły w oczyszczaniu z odpadów najbliższej okolicy – placu zabaw wokół przedszkola. Śmieci nie brakowało! Przedszkolaki bardzo zaangażowały się w tę akcję i starały się jak najdokładniej wykonać swoje zadanie. Poprzez udział w akcji rozwijamy w dzieciach potrzebę dbania o przyrodę po to, aby mogły korzystać z jej uroków.

Zajęcia otwarte z rodzicami w grupie Wróbelka Elemelka 2023

19 kwietnia w grupie Wróbelka Elemelka odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Zajęcia otwarte są jedną z form współpracy przedszkola z rodzicami, którzy mieli możliwość obserwowania swoich dzieci podczas zajęć, ich aktywności, koncentracji, a także zasobu wiadomości i umiejętności. Celem zajęcia było doskonalenie umiejętności liczenia, określania położenia przedmiotów w przestrzeni oraz utrwalenie i wzbogacenie wiedzy dzieci o lesie. Dziękujemy rodzicom za tak liczny udział w zajęciach. 

Wróbelek Elemelek na warsztatach lepienia z gliny 2023

Dzieci z grupy Wróbelka Elemelka uczestniczyły w warsztatach lepienia z gliny w MGOK w Margoninie.  Przedszkolaki z ogromnym zapałem ugniatały, wałkowały i kroiły kawałki gliny tak, aby uformować z nich zamierzone kształty.