dzieci stoją przed przedszkolem

Powitanie wiosny - 19 marca dzieci z grupy Myszki Miki zapoznały się ze zwyczajem pożegnania zimy marzanną. Dzieci pożegnały zimę i wesołymi okrzykami przywitały wiosnę.  Zima już się kończy, idzie do Nas wiosna. Wiosna będzie miła, ciepła i radosna.

zdjęcie grupowe z pielęgniarką

„Zdrowe zęby mam, bo o nie dbam!”
Wszystkim stomatologom życzymy sukcesów zawodowych i radości w życiu osobistym.

dzieci wycinają nożyczkami

Grupa Myszki Miki zaprosiła węża do wspólnej zabawy - "Idzie wąż, idzie wąż wśród zielonej trawy. Patrzy kogo tu zaprosić do wspólnej zabawy." Dzieci w ramach zajęć popołudniowych wykonały węże, które następnie wykorzystały do ćwiczeń logopedycznych, ruchowych i pantomimicznych.

dzieci siedzą w kole z grupy wróbelek elemelek

„Ognisko” realizowane Metodą Dobrego startu w grupie Wróbelek Elemelek.  Założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałanie. Funkcje te leżą u podstaw złożonej czynności czytania i pisania. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni przy czym zajęcia są bardzo atrakcyjne dla dzieci.