"W dzieciństwie nie wiele zależy od nas samych,
wiele zaś zależy od tych, którzy są z nami".
B. Rocławski

Od września 2003 roku, na mocy uchwały Rady MiG Margonin, gminne przedszkola wiejskie stały się oddziałami Przedszkola Samorządowego w Margoninie, którego siedziba znajduje się przy ulicy Poznańskiej 10, w Margoninie.

Przedszkole Samorządowe liczy obecnie 12 oddziałów, w tym:
a)    8 oddziałów w Margoninie,
b)    1 oddział w Lipinach
c)    2 oddziały w Radwankach,
d)    1 oddział w Próchnowie.

Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miasta i Gminy Margonin, a organem nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu z Delegaturą w Pile.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. W roku szkolnym 2019/2020 do Przedszkola Samorządowego w Margoninie zakwalifikowano 242 dzieci. Czas pobytu dzieci uwarunkowany jest potrzebami rodziców. Przedszkole czynne jest 9,5 godzin dziennie, tj. od 6:30do 16:00, w oddziałach zamiejscowych w  Lipinach od 8:00do 14:00, w Radwankach od 8:00do 15:00 i  w Próchnowie od 8:00do 14:00 .

Dzieci z przedszkola w Margoninie, Radwankach, Próchnowie i w Lipinach korzystają z wyżywienia. Dla zapewnienia realizacji programu i ogólnego, wszechstronnego rozwoju dzieci, posiadamy ogród przedszkolny z placem zabaw, sale zaopatrzone w sprzęt, przybory i pomoce.

Kadra pedagogiczna liczy 24 kreatywnych,  wrażliwych z wysoką kulturą osobistą nauczycieli. To zespół biorący udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz metodycznych.

W przedszkolu pracuje również 20 pracowników obsługi w tym: referent, intendentka, kucharka, 3 pomoce kuchenne, 12 wożonych oddziałowych  i pan woźny. Personel przedszkola  zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci.

Ideą przewodnią pracy w naszym przedszkolu  jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, umiejętność współdziałania z dzieckiem, motywacja i zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb. Naszym zadaniem jest znalezienie drogi do każdego dziecka, pobudzanie jego zainteresowań i możliwości intelektualnych.Jesteśmy szczególnie zatroskani o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka powierzonego naszej opiece. Zapewniamy naszym wychowankom dobrą zabawę w gronie rówieśników, dbamy o jego wszechstronny rozwój i dobre samopoczucie.

Przedszkole stara się być otwarte na środowisko, w którym funkcjonuje. Jest szeroko otwarte nie tylko dla dzieci, ale uwzględnia także potrzeby i oczekiwania rodziców.

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, przy współudziale której organizowane są dla dzieci uroczystości, wycieczki, imprezy okolicznościowe, upominki świąteczne, dyplomy.

Zależy nam na bardzo dobrym przygotowaniu dziecka do przyszłych obowiązków i zadań szkolnych, dlatego już od 3-latków podejmujemy działania, które mają dać dzieciom, dobry start w szkole. Absolwenci przedszkola są uczniami Szkoły Podstawowej w Margoninie, Lipinach i Radwankach.
Ambicją naszą jest stałe poprawianie i polepszanie warunków placówki do bezpiecznego i radosnego przebywania w niej dzieci tak, by czuły się tutaj ważne oraz by lubiły "swoje przedszkole". 
Pragniemy kultywować i wzbogacać nasze tradycje oraz pielęgnować przyjazna atmosferę panującą w przedszkolu.
W roku szkolnym 2013/2014 przedszkole uzyskało tytuł "Przedszkole w Ruchu" nadany przez Ministra Edukacji Narodowej za realizację działań na rzecz aktywności fizycznej.

Nasze Przedszkole wzięło udział w konkursie "Wielkopolska Szkoła Roku" ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, którego celem było wyróżnienie przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. 21 października 2016 roku w Auli Nowa Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na uroczystości zorganizowanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, marszałek Województwa Wielkopolskiego pan Marek Woźniak i Członek Zarządu pani Marzena Wodzińska wręczyli nagrody i wyróżnienia. Pani Dyrektor Małgorzata Janicka-Tomczak odebrała statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 10000,00zł. Przedszkole tym samym znalazło się w gronie czterech laureatów konkursu o tytuł „Wielkopolska Szkoła Roku”.


W ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedszkole otrzymało dofinansowanie do projektu pod tytułem „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich gminy Margonin." Całkowita wartość projektu wynosiła 247 730, 25 zł. Z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiło 210 570, 71 zł. Projekt obejmował oddziały w Radwankach, Lipinach i Próchnowie i dotyczył zwiększenia oferty zajęć przedszkolnych o zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz spotkań z psychologiem w ramach rozwijania kompetencji społecznych. W ramach tego projektu wyremontowana została sala w Radwankach, doposażono sale przedszkolne w pomoce dydaktyczne w wysokości 30 423, 90 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 przedszkole realizowało  projekt pt. "Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie" o wartości 241 360, 88 zł przy dofinansowaniu w kwocie 205 156, 74 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość doposażenia to 30 423, 90 zł. Kolejnym projektem był projekt dotyczący rozbudowy przedszkola pt.  „Adaptacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Margoninie” finansowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Koszt całkowity inwestycji to około 1,5 mln zł. Wartości projekt wynosiła 1 172 190 zł. Przy dofinansowaniu 996 361, 50 zł. Przedszkole wzbogaci się o kolejne sale dydaktyczne, salę gimnastyczną oraz gabinety specjalistyczne. Wartość wyposażenia sal wyniosła 102 090, 00zł.