PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

"W kręgu zabawy"- program wychowania przedszkolnego - Jadwiga Pytlarczyk

"Jesteśmy dziećmi Boga"- Wydawnictwo WAM Kraków

Program nauczania religii rzymskokatoliskiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010, nr. programu Az-0-01/10

Realizujemy programy profilaktyczne:
„Czyste Powietrze Wokół Nas” – program profilaktyczny, którego celem jest kształtowanie nawyków i zachowań małych dzieci, umacniających zdrowie; zwiększenie wiedzy i świadomości rodziców w zakresie profilaktyki chorób, zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa dzieci.

Nasze przedszkole bierze udział w programach:

  • Cała Polska Czyta Dzieciom
  • Góra grosza
  • Zdrowy przedszkolak

Realizujemy również :
Program adaptacyjny "Z bajką do przedszkola"