Przedszkole Samorządowe w Margoninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole.margonin.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wynik analizy (ocena dostępności)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Marek Puś, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu 884 644 007.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 28 46 068. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe w Margoninie

1.Budynek przedszkola znajduje się na ul. Poznańska 10 w Margoninie.
2.Aby dostać się do budynku należy pokonać 2 stopnie schodów lub skorzystać z pochylni, a następnie drzwi wejściowe - otwierane ręcznie.
3.W budynku nie znajduje się domofon.
4.Na parterze budynku przedszkola znajduje się kancelaria i 5 sal,3 kolejne sale są na piętrze - dojście schodami.
5.Budynek jest jedno piętrowy. Aby dostać się na poziom powyżej parteru, należy pokonać schody.
6.W budynku brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
7.W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
8.Przy budynku przedszkola znajduje się parking, bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
9.W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Oddział Radwanki

1. Budynek przedszkola znajduje się w Radwankach 30.
2. Aby dostać się do budynku należy pokonać 3 stopnie schodów, a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie.
3. W budynku nie znajduje się domofon.
4. W budynku przedszkola znajdują się 2 sale.
5. Budynek jest parterowy.
6. W budynku brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
7. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
8. Przy budynku przedszkola znajduje się parking, bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
9. W przedszkolu nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Oddział Lipiny

1. Budynek przedszkola znajduje się w Lipinach 34.
2. Aby dostać się do budynku należy otworzyć drzwi wejściowe – otwierane ręcznie.
3. W budynku nie znajduje się domofon.
4. W budynku przedszkola znajdują się 3 sale do których aby się dostać należy pokonać 1 stopień.
5. Budynek jest parterowy.
6. W budynku brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
7. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
8. Przy budynku przedszkola znajduje się parking, bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
9. W przedszkolu nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Oddział Próchnowo

1. Budynek przedszkola znajduje się w Próchnowie 26.
2. Aby dostać się do budynku należy otworzyć drzwi wejściowe – otwierane ręcznie
3. W budynku nie znajduje się domofon.
4. W budynku przedszkola znajdują się 1 sala.
5. Budynek jest parterowy.
6. W budynku brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
7. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
8. Przy budynku przedszkola znajduje się parking, bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
9. W przedszkolu nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Przedszkole Samorządowe w Margoninie nie udostępnia aplikacji mobilnych.