.. Dzieciństwo jest fundamentem
przyszłego losu, szczęśliwe dzieci,
to szczęśliwi dorośli..

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023