Dyrektor przedszkola


mgr Katarzyna Panek

Kadra pedagogiczna
mgr Byczek Małgorzata
mgr Bykowska Dominika
Cajske Ewa
mgr Domańska Dorota
mgr Gapińska Halina
mgr Głowacka Milena
mgr Graczyk Lidia
mgr Jagodzińska Joanna
mgr Kaczmarek Anna
mgr Kasztelan Mariola
mgr Kądziołka Kinga
mgr Kubacka Katarzyna
mgr Leśko Maria
mgr Nejman Aneta
mgr Nowastowska Agnieszka
ks. Rosiński Mateusz
mgr Rutkowska Joanna
mgr Serwa Joanna
Simińska Patrycja
Zabłocka Edyta
Zaborowska Alina
mgr Zagozda Monika
Pracownicy administracji

Bonna-Mańk Lucyna

Małka Patrycja

Pracownicy obsługi