Dyrektor przedszkola

mgr Małgorzata Janicka - Tomczak

 
Wicedyrektor przedszkola
mgr Katarzyna Panek
Kadra pedagogiczna

mgr Byczek Małgorzata
Cajske Ewa
mgr Domańska Dorota
mgr Fiebig Hanna
mgr Gapińska Halina
mgr Głowacka Milena
mgr Jagodzińska Joanna
mgr Kaczmarek Anna
mgr Kasztelan Mariola
mgr Kądziołka Kinga
mgr Kledzik-Cichosz Monika
mgr Kubacka Katarzyna
mgr Leśko Maria
mgr Nejman Aneta
mgr Nowastowska Agnieszka
mgr Rutkowska Joanna
Simińska Patrycja
mgr Serwa Joanna
Zaborowska Alina
mgr Zagozda Monika

Pracownicy administracji
Bonna-Mańk Lucyna
Małka Patrycja
Pracownicy obsługi