"Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione,
z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach,
potencjalną wybitną inteligencją
i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości
oraz dużym talentem społecznym.
Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”.
- David Lewis

W Przedszkolu Samorządowym w Margoninie  organizowane są w ciągu dnia zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami, jak również dla dzieci zdolnych. Oferujemy również bezpłatne zajęcia dodatkowe, które odbywają się w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

Są to:

  • zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki
  • religia

Zajęcia specjalistyczne:

  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia zakresu integracji sensorycznej