Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 22 lipca 2020 r (Dz.U. poz 1280)
w przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

W Przedszkolu Samorządowym w Margoninie  organizowane są w ciągu dnia zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami,
jak również dla dzieci zdolnych, które odbywają się w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

Zajęcia specjalistyczne:

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • zajęć logopedycznych
  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia z zakresu integracji sensorycznej.

 

Przedszkole Samorządowe w Margoninie współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczna
w Chodzieży.

Dane kontaktowe do Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Chodzieży:

Ul. Składowa 5
 tel. kontaktowy  67 28- 12- 531

http://poradniachodziez.edu.pl/index.php