RAMOWY ROZKŁAD DNIA

I.
Schodzenie się dzieci. Zabawy diagnozujące. Praca indywidualna w zależności od potrzeb dziecka. Zabawy w kącikach tematycznych. Czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do zajęć. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne.

II.
Zajęcia dydaktyczne. Eksperymenty językowe, matematyczne, plastyczne, przyrodnicze, muzyczne, teatralne. Zabawy ruchowe na powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy swobodne w sali. Czynności samoobsługowe – rozbieranie, ubieranie, wiązanie sznurowadeł, nakrywanie do stołu. Czynności sanitarno-higieniczne przed obiadem. Zabawy paluszkowe oraz rysowane wierszyki rozwijajace pamięć oraz zdolności matematyczne. Celebracja posiłku. Kulturalne spożywanie. Relaksacja po posiłku- bajkoterapia, muzykoterapia, kinezjologiczne zabawy dydaktyczne.

III.
Zabawy dydaktyczne, badawcze. Gry i zabawy muzyczno-taneczne, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, gry planszowe. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw. Przygotowanie do podwieczorku- czynności sanitarno-higieniczne. Podwieczorek. Bajkoterapia. Praca indywidualna z dziećmi. Ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy swobodne. Ćwiczenia w kartach pracy. Odbiór dzieci. Czynności samoobsługowe.
 
Szczegółowy rozkład dnia dla danego oddziału ustala nauczyciel pracujący w danym oddziale.