Godziny pracy przedszkola

Wszystkich milusińskich zapraszamy do przedszkola w Margoninie
od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 -16.00.
 
Oddziały zamiejscowe pracują :

Lipiny  - od 8:00 do 14:00
 
Próchnowo - od 7:30 do 14:00
 
Radwanki -od 8:00 do 15:00