Nasze przedszkole wzięło udział w akcji MEN „Razem na Święta”, której celem było zachęcenie dzieci do niesienia pomocy innym, jak również budowanie więzi międzypokoleniowych.