Janusz Korczak pisał:                                                                   

"lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek".

Jego naczelna zasada głosi, iż każde dziecko jest człowiekiem, a co za tym idzie każde dziecko ma prawo:
    •    do szacunku,
    •    do niewiedzy,
    •    do niepowodzeń i łez,
    •    do upadków,
    •    do własności,
    •    do tajemnicy,
    •    do radości,
    •    do wypowiadania swoich myśli i uczuć,
    •    do dnia dzisiejszego.