UWAGA! Ważne informacje dla rodziców!

Analizując możliwość stopniowego uruchamiania pracy przedszkola w związku z sytuacją epidemiczne w kraju, zwracam się do państwa z prośbą o zgłoszenie dzieci celem objęcia ich opieką przed szkolną od 11.05.2020. Proszę o rozważne podejmowanie decyzji, gdyż Przedszkole będzie funkcjonowało w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Będziecie państwo zobowiązani złożyć oświadczenie, że jesteście świadomi odpowiedzialności za podjęto decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola i macie pełną świadomość ryzyka jakie wynika z kontaktu społecznego w grupie przedszkolnej.

Zgłoszenie dziecka do przedszkola nie przesądza o otwarciu przedszkola, jest jedynie analizą potrzeb organizacji Wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy zaistniałej sytuacji.

Jednocześnie informuję, że w pierwszej kolejności objęte opieką będą dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a w szczególności pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

Prosimy o Telefoniczne zgłaszanie dzieci do 5 maja do godziny 12:00 (nr tel. 672846113).