Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 22 lipca 2020 r (Dz.U. poz 1280)
w przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

W Przedszkolu Samorządowym w Margoninie  organizowane są w ciągu dnia zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami,
jak również dla dzieci zdolnych, które odbywają się w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

Zajęcia specjalistyczne:

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • zajęć logopedycznych
  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia z zakresu integracji sensorycznej.

 

Przedszkole Samorządowe w Margoninie współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczna
w Chodzieży.

Dane kontaktowe do Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Chodzieży:

Ul. Składowa 5
 tel. kontaktowy  67 28- 12- 531

http://poradniachodziez.edu.pl/index.php

W Przedszkolu Samorządowym w Margoninie został powołany IOD, pan Marek Puś  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

"W kręgu zabawy"- program wychowania przedszkolnego - Jadwiga Pytlarczyk

"Jesteśmy dziećmi Boga"- Wydawnictwo WAM Kraków

Program nauczania religii rzymskokatoliskiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010, nr. programu Az-0-01/10

Realizujemy programy profilaktyczne:
„Czyste Powietrze Wokół Nas” – program profilaktyczny, którego celem jest kształtowanie nawyków i zachowań małych dzieci, umacniających zdrowie; zwiększenie wiedzy i świadomości rodziców w zakresie profilaktyki chorób, zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa dzieci.

Nasze przedszkole bierze udział w programach:

  • Cała Polska Czyta Dzieciom
  • Góra grosza
  • Zdrowy przedszkolak

Realizujemy również :
Program adaptacyjny "Z bajką do przedszkola"

Pierwsze przedszkole w Margoninie

Pierwsze przedszkole w Margoninie mieściło się w domu parafialnym przy ul. Szpitalnej. W czwartek 4 listopada 1924 r. zostało uroczyście otwarte i poświęcone.

Artykuł w tygodniku katolickim

Otwarcia ochronki dokonał starosta chodzieski dr Zbigniew Jerzykowski

Otwarcia ochronki dokonał starosta chodzieski dr Zbigniew Jerzykowski w asyście inspektora szkolnego Franciszka Henrykowskiego i burmistrza Margonina Teodora Mrówczyńskiego. 

Ochronkę poświecił ks. proboszcz Maksymilian Napiątek w otoczeniu ks. proboszcza Zygmunta Majewskiego z Żonia, ks. proboszcza Leona Kurpisza z Chodzieży, ks. proboszcza Kazimierza Stachowiaka z Budzynia. Ochronka powstała ze wspólnej inicjatywy proboszcza, burmistrza i radnych miasta. Placówkę uważaną za wzorcową urządzono wg wskazań ministerstwa. Składała się z dwu sal i mogła pomieścić 50 dzieci. Kierowniczką została Cecylia Sofulak. Prymas Polski kardynał Edmund Dalbor przysłał na ręce proboszcza błogosławieństwo ochronce i jej kierowniczce.

Po dwóch latach ochronka została zamknięta a budynek wiosną 1927 r. na pół roku zajęty przez wojsko. W czasie odbywających się wówczas w rejonie Margonina manewrów wojskowych urządzono w nim punkt PCK. Z chwilą uregulowaniu spraw związanych z własnością budynku pomieszczenia wyremontowano i zaadaptowano ponownie na potrzeby ochronki.

Ochronka_1932

Dokładnie 5 sierpnia 1929 r. ochronka otrzymała imię kardynała Augusta Hlonda. Pozostałą część budynku 10 listopada 1929 r. zajęły Siostry Służebniczki z Pleszewa, które od tej pory zajęły się prowadzeniem przedszkola. Kierowniczką została wyznaczona s. Józefa Ratajczak. Ochronka wznowiła działalność 14 listopada 1929 r. przyjmując 65 dzieci z Margonina i okolic. W następnych latach liczba dzieci w przedszkolu kształtowała się różnie: w 1932 r.  było ich 78, w 1935 – 44, w 1936 – 52, a we wrześniu 1938 – 70 dzieci. W 1931 r. kierownictwo ochronki przejęła  s. Stefania Gallus, a w 1938 r. kierowniczką została s. Aniela Gil.

Przedszkole 1937 katolickie dla dzieci polskich i niemieckic

Wraz z wybuchem wojny w 1939 r. przedszkole przejęli miejscowi Niemcy, a uczęszczały do niego  tylko dzieci z rodzin niemieckich. Siostrom Służebniczkom zezwolono na zajmowanie dotychczasowych pomieszczeń.

Przedszkole 1945 ks Kaczmarek i ss_Helena Walentowska

Po wyzwoleniu w Domu Sióstr, został zorganizowany punkt PCK dla chorych żołnierzy i powracających z wojny Polaków. W sierpniu 1945 roku siostry ponownie urządziły przedszkole, nad którym patronat objął Caritas. Kierowniczką została s. Helena Walentowska, a wychowawczynią s.Amalia Przybyszewska.

Przedszkole czerwiec 1959

W 1950 r. kierowanie przedszkolem powierzono s. Irenie Szymańskiej, po niej przez  siedem lat (1952 – 1959) przedszkolem kierowała s. Loreta  Krawczyk, która z Margonina wyjechała na misję do Brazylii. Ostatnią siostrą zakonną kierującą przedszkolem była s. Frydolina Paluszkiewicz. W latach 1945 – 62 jako wychowawczynie pracowały s.s. Rufina, Ernesta Pacałysko i Małgorzata Węglewska. 

Siostry Służebniczki prowadziły przedszkole do czerwca 1962 r.

Przedszkole 1963

We wrześniu zostało przejęte przez Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chodzieży. Kierowniczką zostaje Sydonia Twardowska, nauczycielką Irena Pawlicka a pracownikami obsługi: Świętochowska Genowefa, Gartecka Jadwiga i Częstochowska Helena. Rok później następuje zmiana godzin funkcjonowania przedszkola, z 5 godzinnego na 9 godzinne. W związku z tym zapewniono dzieciom trzy posiłki i wprowadzono tzw. „leżakowanie”.

Przedszkole 1963

Atrakcją dla dzieci były różne uroczystości organizowane przez nauczycieli, takie jak: Dzień Kobiet, 1 Maja, Dzień Dziecka oraz choinka. Największym problemem w funkcjonowaniu przedszkola były niskie nakłady finansowe. Rodzice bardzo aktywnie włączali się do prac na rzecz przedszkola. W 1963r. nastąpiły zmiany kadrowe. Kierowniczką zostaje Maria Breitenbach. Do grona wychowawców w 1965 roku dołączyła Anna Liberska, a rok później do pracowników obsługi Teodora Bejma i Klara Płowens. W 1972 r. intendentką zostaje Wanda Hoffmann, a pracownikiem obsługi Krystyna Krygier. W kolejnych latach zostają zatrudnione dwie nauczycielki Stefania Darmoros i  Halina Pachowicz.

Staraniem władz miasta i gminy 3 lutego 1975 roku oddano do użytku nowo wybudowany obiekt przy ulicy Poznańskiej 10. Uroczystego otwarcia dokonał Naczelnik Miasta i Gminy Zygmunt Piechocki w asyście władz powiatowych. Pierwsze zajęcia odbyły się 11 lutego 1975r. Uczęszczało do niego 120 dzieci. Utworzono 4 oddziały i wprowadzono odpłatność za przedszkole. W 1976 r. dyrektorem zostaje p. Stefania Darmoros. Funkcje dyrektora sprawuje przez rok. Do kadry nauczycielskiej dołączyły Krystyna Płowenc – Lenard i  Barbara Behrendt

W 1977 r. stanowisko dyrektora obejmuje Krystyna Maliszewska, do kadry nauczycielskiej dołącza Anna Lubawa, a do pracowników obsługi Teresa Jabłońska.

W sierpniu 1978 r. dyrektorem przedszkola zostaje Edwina Mielczarek. Nauczycielkami w tym czasie były: Barbara Behrendt, Genowefa Genke, Halina Ścibura, Sydonia Twardowska, intendentką Wanda Hoffmann, a w obsłudze pracowało 8 osób. Przedszkole miało 4 oddziały i mogło przyjąć 120 dzieci. Do 19 sierpnia 1978 r. zgłoszono 160 dzieci. Z braku miejsc 5 osobowa komisja kwalifikacyjna odrzuciła 40 dzieci. W skład komisji wchodzili: dyrektor, nauczyciel, intendentka, pielęgniarka i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich.

W 1979 r. na potrzeby 2 oddziałów przeznaczono salę gimnastyczną. Przedszkole było czynne również w każda pierwszą sobotę miesiąca. Wprowadzono zajęcia rytmiczne przy pianinie, początkowo prowadzone przez Stefanię Ląg  a następnie przez Tomasza Maliszewskiego.

Ze względu na wyż demograficzny w latach 1986 – 1988 otworzono nowy oddział w Szkole Podstawowej im. M.Kopernika w Margoninie, prowadzony przez  Gabrielę Płonkę oraz  Alinę Pieczyńską.

Po przejściu Edwiny Mielczrek na emeryturę Burmistrz Jerzy Kado i Rada Pedagogiczna powołuje na dyrektora w 1990 r. mgr Genowefę Genke. Przedszkole miało wówczas 5 oddziałów i pracowało w nim 6 nauczycieli: Alina Zaborowska, Gabriela Płonka, Halina Ścibura, Dorota Domańska, Hanna Fiebig i Ewa Cajske. Woźnymi oddziałowymi były: Teresa Przybyła, Łucja Wójcicka, Teresa Maślak i Krystyna Łada a kucharkami:  Małgorzata Krasoń, Krystyna Silska, Danuta Piechotka i Teresa Jabłońska.

Przedszkole przystosowano do przyjęcia 120 dzieci. Przygotowywano 3 posiłki a leżakowanie było tylko dla chętnych dzieci. Braki w wyposażeniu starano się uzupełnić przy pomocy rodziców oraz Rady Rodziców. Organizowano zabawy i festyny, a dochód z tych imprez przeznaczono na doposażenie przedszkola. Zakupiono m.in. stoliki, krzesła i zestaw gimnastyczny.

Doposażono plac zabaw w drewniany zestaw, zlikwidowano kuchnię węglową, zakupiono patelnię elektryczną, zainstalowano  też ogrzewanie gazowe.

W 1991 r. przedszkola na terenie Miasta i Gminy Margonin, zostały przejęte przez samorząd gminny. Mimo trudności finansowych, w czasie gdy sąsiednie gminy likwidowały przedszkola, dzięki burmistrzowi Jerzemu Kado i staraniom Rady Miasta i Gminy, nie zlikwidowano żadnego oddziału.

Do Przedszkola Samorządowego w Margoninie z dniem 1 września 2003 r. przyłączono gminne przedszkola wiejskie. W związku z zaistniałymi zmianami przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora. Nowym dyrektorem została mgr Małgorzata Janicka – Tomczak a zastępcą mgr Genowefa Genke. Przy współpracy z rodzicami i wsparciu władz gminy odnowiono łazienki, hol przedszkolny i wyposażono kuchnię. Systematycznie doposażone są oddziały w zabawki i pomoce dydaktyczne. Przedszkole aktywnie współpracuje z środowiskiem lokalnym.
W 2009 roku staraniem burmistrza Leszka R. Łochowicza, podjęto decyzję o modernizacji przedszkola z środków własnych gminy. Wymienione zostały wszystkie okna, ocieplono budynek, zainstalowano nowy piec co, wzbogacono plac zabaw o nowe, atrakcyjne dla dzieci, urządzenia.  Przedszkole wzbogaciło się o pomieszczenia administracyjne i nowy oddział dla 25 dzieci. W 2010 roku w Radwanki, przeprowadzono remont  mieszkania służbowego, który pozwolił na wygospodarowanie pomieszczeń na dodatkowy oddział.

W ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedszkole otrzymało dofinansowanie do projektu pod tytułem „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich gminy Margonin." Całkowita wartość projektu wynosiła 247 730, 25 zł. Z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiło 210 570, 71 zł. Projekt obejmował oddziały w Radwankach, Lipinach i Próchnowie i dotyczył zwiększenia oferty zajęć przedszkolnych o zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz spotkań z psychologiem w ramach rozwijania kompetencji społecznych. W ramach tego projektu wyremontowana została sala w Radwankach, doposażono sale przedszkolne w pomoce dydaktyczne w wysokości 30 423, 90 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 przedszkole realizuje podobny projekt w Margoninie o wartości 241 360, 88 zł przy dofinansowaniu w kwocie 205 156, 74 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość doposażenia to 30 423, 90 zł. Kolejnym projektem jest projekt dotyczący rozbudowy przedszkola przy całkowitej wartości projekt wynoszącej 1 172 190 zł. Przy dofinansowaniu 996 361, 50 zł. Przedszkole wzbogaci się o kolejne sale dydaktyczne, salę do zajęc ruchowych oraz gabinety specjalistyczne. Wartość wyposażenia sal to 102 090, 00zł.
Obecnie przedszkole liczy 12 oddziałów, w których bawi się ucząc 280 dzieci. W Margoninie jest 8 oddziałów a 4 to oddziały zamiejscowe w Radwankach, Próchnowie i Lipinach.


Historia zatoczyła koło. Ale historia to nie tylko wczoraj, dzieje się dziś, toczy się jutro dla następnych pokoleń.

„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
nadzieją, która ciągle kwitnie,
przyszłością, która bez przerwy się otwiera”
- jak głosił Jan Paweł II.

Składamy serdeczne podziękowania panu Waldemarowi Janiszewskiemu za okazaną pomoc przy opracowaniu historii przecdszkola.

.. Dzieciństwo jest fundamentem
przyszłego losu, szczęśliwe dzieci,
to szczęśliwi dorośli..

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023