„Grupa Reksio o tym wie:
Chcesz być zdrowy - ruszaj się!
Sport to bardzo ważna sprawa.
Są reguły, jest zabawa!”

Bardzo ważne w rozwoju dzieci mają zajęcia ruchowe, które są fantastycznym sposobem odkrywania i rozwijania umiejętności, z których będą one korzystały przez całe życie. Sport nie tylko zapewnia prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, wpływa również korzystnie na kształcenie ich cech psychicznych. 

Galeria zdjęć dzieci z grupy Reksio z Chcę być zdrowym! 

Chcesz być zdrowy ruszaj się! Reksio - nr 1
Chcesz być zdrowy ruszaj się! Reksio - nr 2
Chcesz być zdrowy ruszaj się! Reksio - nr 3
Chcesz być zdrowy ruszaj się! Reksio - nr 4
Chcesz być zdrowy ruszaj się! Reksio - nr 5
Chcesz być zdrowy ruszaj się! Reksio - nr 6
Chcesz być zdrowy ruszaj się! Reksio - nr 7
Chcesz być zdrowy ruszaj się! Reksio - nr 8
Chcesz być zdrowy ruszaj się! Reksio - nr 9
Chcesz być zdrowy ruszaj się! Reksio - nr 10