Grupa Reksia z wizytą w stajni 2023

Serdecznie dziękujemy Pani Aleksandrze Lauk i Pani Marcie Bronnenberg za dzień pełen atrakcji i niezapomnianych wrażeń.

Grupa Reksia z wizyta w Bibliotece - wiosna - 2023

Wizyta w Miejsko - Gminnej bibliotece Publicznej w Margonine 2023

Wiosenne zajęcia otwarte w grupie Reksia 2023

Zajęcia otwarte to wycinek przedszkolnego życia, który może zobaczyć rodzic. To czas na zaobserwowanie zachowania się dziecka w grupie, w relacjach rówieśniczych oraz jego umiejętności i postępów na wszystkich płaszczyznach wychowania przedszkolnego. W grupie „Reksia” odbyło się zajęcie otwarte pt.: „Kolorowe motyle”, które zawierało treści z zakresu edukacji językowej, matematycznej i przyrodniczej.