W roku szkolnym 2021/2022 grupa Reksia z wychowawcą  w  związku ze współpracą z Przedszkolem Samorządowym im. Koziołka Matołka realizowała innowację pedagogiczną „Moja planeta, mój dom”.

Innowacja, której autorką jest pani Karolina Sell realizowana była według ustalonego harmonogramu w ciągu bieżącego roku szkolnego. Celem było stwarzanie sytuacji sprzyjających poznawaniu przyrody, budzenie zainteresowania nią oraz umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, podkreślenie konieczności ochrony przyrody i szanowania jej bogactw. Dziecko w bezpośrednim kontakcie z przyrodą doznaje wielu przeżyć, czuje potrzebę ochrony tego, co cenne. Ekologia staje się ważnym elementem stylu życia, a dziecko z biernego obserwatora staje się czynnym propagatorem postaw proekologicznych. Na podsumowanie realizowanych założeń, 5-latki zostały zaproszone na festyn "Moja Planeta, Mój Dom" do PS im. Koziołka Matołka w Wyszynach. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i dzień niezapomnianych wrażeń oraz upominki. Grupa Reksio  zaprosiła przedszkolaków z PS im. Koziołka Matołka do PS w Margoninie.

"Moja Planeta, Mój Dom" - wycieczka na festyn do PS im. Koziołka Matołka w Wyszynach grupy Reksio 2022

_Moja Planeta Mój Dom_ - wycieczka na festyn do PS im. Koziołka Matołka w Wyszynach nr1
_Moja Planeta Mój Dom_ - wycieczka na festyn do PS im. Koziołka Matołka w Wyszynach nr2
_Moja Planeta Mój Dom_ - wycieczka na festyn do PS im. Koziołka Matołka w Wyszynach nr3
_Moja Planeta Mój Dom_ - wycieczka na festyn do PS im. Koziołka Matołka w Wyszynach nr4
_Moja Planeta Mój Dom_ - wycieczka na festyn do PS im. Koziołka Matołka w Wyszynach nr5
_Moja Planeta Mój Dom_ - wycieczka na festyn do PS im. Koziołka Matołka w Wyszynach nr6
_Moja Planeta Mój Dom_ - wycieczka na festyn do PS im. Koziołka Matołka w Wyszynach nr7
_Moja Planeta Mój Dom_ - wycieczka na festyn do PS im. Koziołka Matołka w Wyszynach nr8
_Moja Planeta Mój Dom_ - wycieczka na festyn do PS im. Koziołka Matołka w Wyszynach nr9
_Moja Planeta Mój Dom_ - wycieczka na festyn do PS im. Koziołka Matołka w Wyszynach nr10