„Ognisko” realizowane Metodą Dobrego startu w grupie Wróbelek Elemelek.  Założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałanie. Funkcje te leżą u podstaw złożonej czynności czytania i pisania. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni przy czym zajęcia są bardzo atrakcyjne dla dzieci.

Galeria zdjęć z zajęć realizowanych Metodą Dobrego Startu w grupie Wróbelek Elemelek

Dzieci z grupy Wróbelek Elemelek
Dzieci z grupy Wróbelek Elemelek
Dzieci z grupy Wróbelek Elemelek
Dzieci z grupy Wróbelek Elemelek
Dzieci z grupy Wróbelek Elemelek
Dzieci z grupy Wróbelek Elemelek
Dzieci z grupy Wróbelek Elemelek
Dzieci z grupy Wróbelek Elemelek55
Dzieci z grupy Wróbelek Elemelek
Dzieci z grupy Wróbelek Elemelek
Dzieci z grupy Wróbelek Elemelek
Dzieci z grupy Wróbelek Elemelek
Dzieci z grupy Wróbelek Elemelek
Dzieci z grupy Wróbelek Elemelek