„Ognisko” realizowane Metodą Dobrego startu w grupie Wróbelek Elemelek.  Założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałanie. Funkcje te leżą u podstaw złożonej czynności czytania i pisania. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni przy czym zajęcia są bardzo atrakcyjne dla dzieci.

IMG_20210209_092329
IMG_20210209_091220
IMG_20210209_091319
IMG_20210209_092154
IMG_20210209_092217
IMG_20210209_092635
IMG_20210209_092838
IMG_20210209_092955
IMG_20210209_092957
IMG_20210209_093007
IMG_20210209_093035
IMG_20210209_094143
IMG_20210209_094146
IMG_20210209_094150