W tym tygodniu wraz z tematyką świąteczną dzieci tworzyły makiety stajenek. Przy okazji kształtowały umiejętności opowiadania zgodnie z następstwem czasu, rozwijały sprawność manualną  i myślenie przestrzenne oraz użycie liczby porządkowej.

stajenka - praca techniczna u kubusia puchatka 1
stajenka - praca techniczna u kubusia puchatka 2
stajenka - praca techniczna u kubusia puchatka 3
stajenka - praca techniczna u kubusia puchatka 4
stajenka - praca techniczna u kubusia puchatka 5
6
stajenka - praca techniczna u kubusia puchatka 7
stajenka - praca techniczna u kubusia puchatka 8
stajenka - praca techniczna u kubusia puchatka 9
stajenka - praca techniczna u kubusia puchatka 10