Kącik przyrody jest ważnym elementem dekoracyjnym i dydaktycznym w przedszkolu, dzięki stałym zmianom w kąciku dzieci poznają pory roku, potrafią je wyróżnić i scharakteryzować.

Dzięki kącikowi przyrody udaje się dzieciom ukazać walory estetyczne przyrody, rozwijać w nich umiejętności poznawcze oraz kształtować opiekuńczą postawę wobec różnych roślin, zwierząt
i środowiska.

Galeria zdjęć grupy Muminków- zajęcia przyrodnicze.

ogódek Muminki1
ogródek Muminki 5
ogródek Muminki2
ogródek Muminki3
ogródek Muminki4
ogródek Muminki6
ogródek Muminki7
ogródek Muminki8
ogródek Muminki9
ogródek Muminki10