Dzieci z grupy Muminków wykonały plakat przedstawiający wiosenną łąkę ze stokrotkami wg metody Doroty Dziamskiej ,,Edukacja przez ruch”.

System „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej wspiera prawidłowy rozwój dziecka zapewniając wszechstronną zintegrowaną stymulację. Poruszanie się według określonej rytmicznej procedury, aktywizując zmysły wspiera wzrost poziomu integracji sensorycznej, aby w ten sposób przygotować zarówno ciało dziecka jak i jego umysł do procesu uczenia się. Udział dzieci w zajęciach umożliwia usprawnienie i korygowanie ich zaburzonych funkcji, ale i wspomaga rozwój zdolności i zainteresowań dzieci. Każde zajęcie systemu „Edukacja przez ruch” prawidłowo skonstruowane w swym przebiegu pozwoli na to, aby wszystkie dzieci mogły myśleć, rozwiązywać problemy, podejmować decyzje, a także planować działanie. Ważne jest też to, że zajęcia zapewniają każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu, poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności do grupy.

Galeria zdjęć grupy Muminków - praca plastyczna "Stokrotki na łące"

Stokrotki na łące 1
Stokrotki na łące 2
Stokrotki na łące 3
Stokrotki na łące 4
Stokrotki na łące 5
Stokrotki na łące 6
Stokrotki na łące 7
Stokrotki na łące 8
Stokrotki na łące 9
Stokrotki na łące 10