Jednym z zadań umieszczonych w rocznym programie rozwoju przedszkola jest realizacja treści przyrodniczych przez kontakt z przyrodą , która stanowi bogate źródło wrażeń, przeżyć, doznań a także wywołuje chęć aktywnego działania.

Bezpośrednie zetknięcie z otoczeniem przyrodniczym wywołuje u dziecka zdziwienie, nasuwa wiele pytań, stwarza szerokie możliwości doświadczeń umysłowych, wpływających na jego rozwój intelektualny. Realizując to zadanie, postanowiliśmy założyć zielony ogródek w sali. Dzieci z grupy „Czerwony Kapturek” 15 marca zakładały ogródek w sali i zorganizowali dzień inny od wszystkich. Każde dziecko samodzielnie posadziło cebulkę oraz fasolę i zasiało owiec w doniczce. Następnie zadaniem dzieci było zapewnienie odpowiednich warunków roślinie do wzrostu (światło, woda). Wszystkie doniczki zostały umieszczone na parapecie. Dzięki bezpośredniej obserwacji dzieci będą miały możliwość poznania cyklu rozwoju rośliny. Ponadto uczymy się systematycznej pielęgnacji podczas pełnienia codziennych dyżurów. Poprzez działania praktyczne dzieci z grupy „Czerwonego Kapturka” będą obserwowały oraz uczyły się dawkować odpowiednia ilość wody nowo zasianym i zasadzonym roślinkom. Poprzez działania dało się również zauważyć dużą ciekawość przedszkolaków oraz aktywność poznawczą.

Galeria zdjęć grupy Czerwony Kapturek - zakładamy zieloną hodowlę 2023

ZAKŁADAMY OGRÓDEK CZERWONY KAPTUREK 1
ZAKŁADAMY OGRÓDEK CZERWONY KAPTUREK 2
ZAKŁADAMY OGRÓDEK CZERWONY KAPTUREK 3
ZAKŁADAMY OGRÓDEK CZERWONY KAPTUREK 4
ZAKŁADAMY OGRÓDEK CZERWONY KAPTUREK 5
ZAKŁADAMY OGRÓDEK CZERWONY KAPTUREK 6
ZAKŁADAMY OGRÓDEK CZERWONY KAPTUREK 7
ZAKŁADAMY OGRÓDEK CZERWONY KAPTUREK 8
ZAKŁADAMY OGRÓDEK CZERWONY KAPTUREK 9
ZAKŁADAMY OGRÓDEK CZERWONY KAPTUREK 10
ZAKŁADAMY OGRÓDEK CZERWONY KAPTUREK 11
ZAKŁADAMY OGRÓDEK CZERWONY KAPTUREK 12
ZAKŁADAMY OGRÓDEK CZERWONY KAPTUREK 13
ZAKŁADAMY OGRÓDEK CZERWONY KAPTUREK 14
ZAKŁADAMY OGRÓDEK CZERWONY KAPTUREK 15