Edukacja przedszkolna umożliwia dzieciom wszechstronny rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Aby pokazać umiejętności zdobyte przez dzieci w ciągu całego roku grupa „Krasnala Hałabały” zaprosiła rodziców na zajęcie otwarte z edukacji wieloobszarowej pt. „Biedronka poznaje kolory”. Dzieci rozwiązywały zagadki, poznawały owady w oparciu o wiersz pt. „Wyprawa pewnej biedronki” M. Wójcik, doskonaliły umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

Podczas zabawy pt. „Motyle na łące” utrwalały nazwy kolorów i rozwijały spostrzegawczość wzrokową i słuchową. W zabawie pt. „Gdzie fruwa motyl?” doskonaliły orientację w położeniu przedmiotów w odniesieniu do swojej osoby. Układaliśmy też wspólnie „Kwiatowy dywan” według ustalonego rytmu i ćwiczyliśmy prawidłowe liczenie oraz porównywanie liczebności zbiorów. Ogromną radość sprawiło dzieciom wykonanie pracy pt. „Kolorowa łąka” metodą D. Dziamskiej „Edukacja przez ruch”. Stosowanie el. tej metody między innymi umożliwia dzieciom naturalny, spontaniczny ruch wzmacniający koncentrację oraz swobodną ekspresję ruchową i plastyczną. Dziękujemy rodzicom za udział w przygotowanym zajęciu.

Galeria zdjęć grupy Krasnal Hałabała - wiosenne zajęcia otwarte 2023

ZAJĘCIE OTWARTE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 1
ZAJĘCIE OTWARTE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 2
ZAJĘCIE OTWARTE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 3
ZAJĘCIE OTWARTE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 4
ZAJĘCIE OTWARTE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 5
ZAJĘCIE OTWARTE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 6
ZAJĘCIE OTWARTE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 7
ZAJĘCIE OTWARTE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 8
ZAJĘCIE OTWARTE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 9
ZAJĘCIE OTWARTE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 10