Małe dziecko poznaje otaczający go świat dzięki rozumieniu mowy. Umiejętność mówienia pozwala mu zatem wyrazić własne spostrzeżenia, pragnienia i uczucia. W trosce o poprawność ojczystego języka dzieci w grupie „Krasnala Hałabały” codziennie uczestniczą w „ćwiczeniach buzi i języka”.

Motywują one do mówienia, działają profilaktycznie i terapeutycznie. Grupowe zajęcia logopedyczne prowadzi również w naszej grupie logopeda pani Katarzyna Panek. Ćwiczenia organizowane przez logopedę w formie zabawy zachęcają dzieci do aktywnego udziału, sprawiają wiele radości, usprawniają motorykę narządów mowy i mobilizują aparat oddechowy. Są to między innymi ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne, ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. Dzieciom, u których rozwój mowy przebiega prawidłowo pomagają one utrwalać poprawną wymowę, a przy opóźnionym rozwoju mowy zapobiegają występowaniu wad mowy, natomiast w przypadku zaburzeń mowy zabawy te są znakomitym wsparciem dla indywidualnej terapii logopedycznej.

Galeria zdjęć grupy Krasnal Hałabała - grudniowe zabawy logopedyczne 2022

ZABAWY LOGOPEDYCZNE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 1
ZABAWY LOGOPEDYCZNE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 2
ZABAWY LOGOPEDYCZNE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 3
ZABAWY LOGOPEDYCZNE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 4
ZABAWY LOGOPEDYCZNE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 5
ZABAWY LOGOPEDYCZNE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 6
ZABAWY LOGOPEDYCZNE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 7
ZABAWY LOGOPEDYCZNE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 8
ZABAWY LOGOPEDYCZNE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 9
ZABAWY LOGOPEDYCZNE W GRUPIE KRASNALA HAŁABAŁY 10