Podczas organizowanych zajęć matematycznych w grupie „Misia Uszatka” dzieci systematycznie doskonalą umiejętność prawidłowego liczenia, dodawania i odejmowania.
W tym tygodniu do naszych zabaw wykorzystywaliśmy sylwety zimowych bałwanków. Segregowaliśmy bałwanki różniące się kolorami kapeluszy i ilością guzików. Ćwiczyliśmy też posługiwanie się liczebnikami porządkowymi: pierwszy, drugi itd. Dzięki wesołym zabawom dzieci coraz lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem matematycznych zadań i lubią matematykę.

Galeria zdjęć z zajęć  matematycznych realizowanych w grupie Misia Uszatka

zimowe zabawy matematyczne u Misia Uszatka 1
zimowe zabawy matematyczne u Misia Uszatka 2
zimowe zabawy matematyczne u Misia Uszatka 3
zimowe zabawy matematyczne u Misia Uszatka 4
zimowe zabawy matematyczne u Misia Uszatka 5
zimowe zabawy matematyczne u Misia Uszatka 6
zimowe zabawy matematyczne u Misia Uszatka 7
zimowe zabawy matematyczne u Misia Uszatka 8
zimowe zabawy matematyczne u Misia Uszatka 9
zimowe zabawy matematyczne u Misia Uszatka 10