21 i 22 kwietnia świętowaliśmy w naszej grupie Międzynarodowy Dzień Ziemi. Przygotowane zabawy miały na celu promowanie postaw proekologicznych i uwrażliwienie dzieci na konieczność ochrony środowiska.

Przygotowana w grupie inscenizacja pt. Dzień Ziemi uświadomiła dzieciom, jak ważna jest przyroda i troska o naszą planetę. Dzieci wykonały również plakat ekologiczny, dyskutowały o tym jakie działania możemy podejmować, aby chronić środowisko. Doskonaliliśmy również umiejętności matematyczne licząc i dodając z wykorzystaniem sylwet wiosennych kwiatów. Podsumowaniem naszych działań było ślubowanie przyjaciela przyrody, zobowiązujące do dbania o rośliny, zwierzęta i czystość w otoczeniu.

Galeria zdjęć grupy Misia Uszatka- zajęcia z okazji Dnia Ziemi.

Dzień Ziemi w grupie Misia Uszatka 1
Dzień Ziemi w grupie Misia Uszatka 2
Dzień Ziemi w grupie Misia Uszatka 3
Dzień Ziemi w grupie Misia Uszatka 4
Dzień Ziemi w grupie Misia Uszatka 5
Dzień Ziemi w grupie Misia Uszatka 6
Dzień Ziemi w grupie Misia Uszatka 7
Dzień Ziemi w grupie Misia Uszatka 8
Dzień Ziemi w grupie Misia Uszatka 9
Dzień Ziemi w grupie Misia Uszatka 10