Podczas realizacji tematu dotyczącego naszych talentów dużo rozmawialiśmy o tym, co potrafimy najlepiej robić, w co lubimy się bawić. Sprawdzaliśmy i rozwijaliśmy swoje umiejętności podczas zajęć muzycznych, plastycznych, związanych z rozwojem mowy, matematycznych i ruchowych. Wykonując ciekawe zadania dobywaliśmy wiedzę i doskonaliliśmy sprawności w różnych obszarach.


Galeria zdjęć grupy Misia Uszatka - nasze talenty.

Tygodniowe aktywności w grupie Misia Uszatka 1
Tygodniowe aktywności w grupie Misia Uszatka 2
Tygodniowe aktywności w grupie Misia Uszatka 3
Tygodniowe aktywności w grupie Misia Uszatka 4
Tygodniowe aktywności w grupie Misia Uszatka 5
Tygodniowe aktywności w grupie Misia Uszatka 6
Tygodniowe aktywności w grupie Misia Uszatka 7
Tygodniowe aktywności w grupie Misia Uszatka 8
Tygodniowe aktywności w grupie Misia Uszatka 9
Tygodniowe aktywności w grupie Misia Uszatka 10